Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve Y A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eskiden Hindistan'da Yabancıları Belirtmek İçin Kullanılan Terim için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eskiden hindistan'da yabancıları belirtmek için kullanılan terim"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. İç salgı bezlerinin bozukluğunu belirtmek için kullanılan genel terim
 2. Kanda virüs varlığını belirtmek için kullanılan terim
 3. Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim
 4. Besinlere karşı tiksinme ve reddetmeyi belirtmek amacıyla kullanılan terim
 5. Avrupalılar'ın, osmanlıları ve özellikle de osmanlı imparatorluğunu belirtmek için kullandıkları terim
 6. Eskiden iyi kalite ipekleri belirtmek için kullanılan sözcük
 7. Bazı kimyasal eriyiklerin derişikliğini belirtmek için kullanılan deyim
 8. Bir soruna çözüm bulunduğunda hoşnutluk belirtmek için kullanılan söz
 9. Kafatasının yan tarafını belirtmek için kullanılan isim
 10. Matematiksel varlıkları belirtmek için kullanılan harfler
 11. Sözcüğün görevini belirtmek ya da sözcük türetmek için kullanılan biçim ver
 12. Sözcük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim ver
 13. Zorla hıristiyan veya müslüman yapılmakla birlikte, dinlerini gizlice sürdüren yahudileri belirtmek için kullanılan sözcük
 14. Madde miktarını belirtmek için kullanılan birim
 15. Eskiden cilt yerine kullanılan bir terim
 16. Birbirlerinden farklı diller konuşan, kendi ana dilleri ile anlaşmayı sağlayamayan birden fazla grubun kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları dilleri ifade etmek için dilbilimciler tarafından kullanılan bir terim
 17. Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon
 18. Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için , bu öğeleri bezemeli olarak işleme
 19. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
 20. Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret

Son Bulmacalar

 1. İçine su dolan doğal çukur içbükey
 2. Alafranganın karşıtı
 3. Artvin bölgesine ait üzümden yapılan tatlı
 4. Ayrılamayız biz adlı şarkıyı söyleyen şarkıcı
 5. Bir evrağa tutuşturulmuş ek belge
 6. Önemli bir mevkiye gelme manasındaki kadın adı
 7. Arabaların durmasını sağlayan pedal
 8. Bir bahar rastladım size bir şarkı sözü