Bu bulmacanın çözümü 4 harftir ve Y A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eski Türklerde yağmur yağdırıp yel estirdiğine inanılan büyü taşı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eski türklerde yağmur yağdırıp yel estirdiğine inanılan büyü taşı"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Şamanist türklerde doğal nesnelerin sahibi olan ruhlara verilen ad. şamanist türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad
 2. Eski türklerde hastalığı iyileştirmek için yapılan büyü
 3. Doğaüstüne ait olduğuna inanılan üstün güç, büyü
 4. Eski türklerde doğaüstü güçlerle doğrudan iletişim kurma yeteneği olduğuna inanılan din adamı
 5. Eski türklerde yeraltında yaşadığına ve timsahı andırdığına inanılan canava
 6. Eski türklerde yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsanevi yaratık
 7. Yağmur yağdıktan sonra yağan yağmur
 8. Antik çağda daha çok mezar taşı işlevi gören ama adak, anı veya sınır taşı olarak da dikilen taş levha
 9. Eskişehir taşı,deniz köpüğü. kolayca yontulup işlenen,beyaz renkli doğal magnezyum silikat,eskişehir taşı
 10. Afsun duaları ve büyü sözleri içeren veda
 11. Alman folklorunda rüyalar ve büyü ile ilişkilendirilen cadıların adı
 12. Büyü, serpil, geliş anlamında bir söz
 13. Büyü
 14. Cahit sıtkı tarancı’nın “bir büyük boşlukta bozuldu büyü” dizesinde olduğu
 15. Eskiden, düşmanlara karşı büyü yapmak için kullanılan balmumundan heykelcik
 16. Geçmişte büyü yapmak için okunan dualara verilen ad
 17. İskandinav folklorunda,bazen büyü de yapabilen kötü ruhlu dev canavar
 18. İskandinav folklorunda, bazen büyü de yapabilen kötü ruhlu dev canavar
 19. Japon buddha inanışında miztik ve büyü törenlerinde kullanılan nesne
 20. Kara büyü

Son Bulmacalar

 1. Eski dilde, yeterli bilgiye sahip olmayan, cahil
 2. Öğrencilerin en sık tükettiği söylenen yemek
 3. Casusun gerçek işi budur gammazlama
 4. Namık kemal evinin bulunduğu şehir
 5. Üst bedene giyilen iç çamaşırı, atlet
 6. Verona ve palermo kentleri bu ülkededir
 7. Niğdenin merkezinde yer alan ören yeri
 8. Kemeri, kazada hayat kurtaran kemer