Bu bulmacanın çözümü 14 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eski Türklerde soylular sınıfı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eski türklerde soylular sınıfı"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Eski japonya'da soylular sınıfı
 2. Eski roma'da, soylular sınıfı
 3. Şamanist türklerde doğal nesnelerin sahibi olan ruhlara verilen ad. şamanist türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad
 4. Eski dilde soylular
 5. Eski yunan'da , siyasi eğitimli soylular birliği
 6. Eski yunan'da, soylular-aristokratlar meclisine verilen ad
 7. Eskiden roma'da soylular ve halk tabakası diye ikiye ayrılmış çoğul bir deyim
 8. Hindistan'da soylular ve savaşçılar kastı
 9. Osmanlı devletinin hizmetinde çalışan rum soylular
 10. Soylular
 11. Soylular, aristokrasi
 12. Eski dilde soylular anlamına gelen söz
 13. Kahramanları tanrılar ya da soylular olan tiyatro
 14. Altay panteonunda deniz tanrıçası. eski türklerde deniz tanrıçası
 15. Asya' nın kuzeyinde yaşayan türklerde saygın ve sözü geçer kadınlara verilen ad
 16. Türklerde var olan bir ata sporu
 17. Eski türklerde, kağandan sonra gelen yetkili kişi
 18. Eski türklerde bugünkü cehennem kelimesinin eşanlamlısı
 19. Eski türklerde doğum yapmış kadınları albasmasına karşı koruyan kişilere verilen ad
 20. Eski türklerde atasözü, tez

Son Bulmacalar

 1. Sinemada izlenir
 2. Chris , 12 yıllık esaret, detroit'te oynadı
 3. Lionel , 1987 doğumlu arjantinli futbolcu
 4. Organ bağışı yapan kişi
 5. Çalışana düzenli yapılması gereken iyileştirme
 6. Matiz, sarmaşık şarkısıyla bilinen sanatçıdır
 7. Resmi törenlerde sıra halinde ilerleyen insanlar
 8. Kişiden kişiye değişen yaşayış biçimi, hayat