Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve Ş A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eski Dilde Kötülükçü, Fesat Kimse için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eski dilde kötülükçü, fesat kimse"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Şerir
  1. Kötülükçü, fesat kimse
  2. Kötü ve fesat kimse
 2. Serir
  1. Osmanlı padişahlarının makam koltuklarına verilen ad

benzer bulmaca

 1. Kötülükçü, fesat kimse
 2. Kötü ve fesat kimse
 3. Ara bozma, fitne, fesat
 4. Fesat kadın
 5. Fesat çıkaran, sözünde durmayan
 6. Başka dilde bir şarkının yerel dilde düzenlenmesi
 7. Eski dilde kimse
 8. Eski dilde şüpheci, kuruntulu kimse
 9. Eski dilde zarif giyinen kimse
 10. Eski dilde yönetici,iş başında bulunan kimse
 11. Aba yapan veya satan kimse, abadan giyecek yapan veya satan kimse
 12. Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse. orta çağda fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse
 13. İdamı uygulayan, ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse, padişah ve devlet büyüklerinin yanında, ölüm yargılarını yerine getirmekle görevli kimse
 14. Uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı olan kimse. dıştan sağlanan her türlü maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan kimse
 15. Bir dilde,var olan sözcüklere benzetilerek yakılmış olan yeni sözcük
 16. Bir dilde, var olan sözcüklere benzetilerek yakılmış olan yeni sözcük
 17. Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad
 18. Bir dilde yeni sözcükler kullanma
 19. Başka dilde aşk filminde onur rolündeki aktör
 20. Ağız, yanak içi veya dilde oluşan mantar

Son Bulmacalar

 1. Uzerli soyadlı türk kökenli oyuncunun adı
 2. Ağza akan salgı
 3. Ozan güvenin babil dizisinde canlandırdığı rol
 4. Milli marşın son kelimesi budur
 5. Karadeniz ile özdeşleşen yaylı çalgı
 6. Kısaca eğitim teknolojileri genel müdürlüğü
 7. 13 yyın başında moğol imparatorluğunu kurdu
 8. Adriyatik denizi ve iyonya denizi arasındaki boğaz