Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, El altından yüksek faizle borç veren kişi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "El altından yüksek faizle borç veren kişi"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Orta Çağ Grup 224


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Orta Çağ Grup 224 Bulmaca 1

 1. Devşirip toplamak, bir araya getirmek
 2. İnsanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması
 3. Bir çok bilim dalının faydalandığı inceleme metodu
 4. Başkenti piriştine olan balkan ülkesi
 5. Morinaya benzeyen büyük ağızlı balık, tavuk balığı
 6. Hafızanın kısmen ya da tümüyle yitirilmesi
 7. Ilanen sözcüğünün anagramı
 8. Kişiyi kötü şeyler yapması için zorlama, kışkırtma
 9. Doğum yeri sivas olan kör ozan, aşık __
 10. Bir hedef doğrultusunda fedakarca çalışma

diğer bulmacar

 1. Tefeci
  1. Yasa dışı banker
  2. Yüksek faizle borç para veren kişi

benzer bulmaca

 1. Yüksek faizle borç para veren kişi
 2. Eskiden, faizle borç vermeyi meslek edinmiş kimse
 3. Borç veren
 4. Borç veren, alacaklı
 5. Yer altından gelen yüksek sıcaklıkta kaynak
 6. Birine borç vermiş olan kişi
 7. Birisinden borç almış olan kişi
 8. Yetkili kişi ve kuruma gizlice bilgi veren kişi
 9. Alacak ya da borç
 10. Avrupa birliği dışındaki ülkeler tarafından çıkarılan ve tutulan avroya dayalı borç senedi
 11. Borç verme
 12. Borç
 13. Borç senedi
 14. Borç arayan
 15. Borç ödemede güvenilir olma durumu
 16. Borç alınan bir paranın belirli zamanlarda ödeneceğini gösteren senetler
 17. Borç senetleri
 18. Borç verilen para
 19. Borç ve alacaklıların kaydedildiği defter
 20. Borç anlamında kullanılan eski bir sözcük

Son Bulmacalar

 1. Gezegenlerin kralı olarak bilinen beşinci gezegen
 2. İçine giren sayıyı daima pozitif yapan değer
 3. Bursanın kış ve doğa sporları merkezi
 4. Argoda, söylenen şeyi idrak etmeye başlamak
 5. Sarı, kırmızı ve yeşil türleri olan bir baklagil
 6. Futbol maçlarının yapıldığı, tribünü olan yer
 7. Evde beslenen fare
 8. Kan bağı olan kişilere denir