Bu bulmacanın çözümü 13 harftir ve Ç A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Ekim Ve Dikimde Kullanılan, Bir Tarafı Çatallı Diğer Tarafı Kürek Şeklinde Küçük Bahçe Aleti için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Ekim ve dikimde kullanılan, bir tarafı çatallı diğer tarafı kürek şeklinde küçük bahçe aleti"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


diğer cevapları

cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı
 2. Tek tarafı derili, diğer tarafı konik bir şekilde kapalı olan bir vurmalı çalgı
 3. Üzeri delikli, ucu çatallı mutfak aleti, bıçağı
 4. Ekmek pişirmede kullanılan küçük demir kürek
 5. Ev içinde kullanılan küçük kürek
 6. Bahçe veya tarlaların sınırını taştan kuru yığıntı şeklinde örülen duvar
 7. Bahçe ve tarlalara göz değmemesi için asılan insan şeklinde bez, korkuluk
 8. Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, ahu, ceylan
 9. Küçük, ince ve bol çatallı ağaç
 10. Ağız tarafı geniş ve kabarık, horoz tarafı dar olan av tüfeği
 11. Hasar görmüş direğin iki yanına bağlanan, bir tarafı içbükey bir tarafı dışbükey olan tahta parçası
 12. Ağaç dallarını eğmek için kullanılan çatallı sırık
 13. Arabaya sap koymak için kullanılan, üç çatallı tahta dirgen
 14. Büyük balıkları avlamak için kullanılan ucu üç çatallı zıpkın
 15. Ekin demetlerini arabaya yüklemekte kullanılan üç çatallı alet, dirgen, anadut
 16. Fide dikilirken kullanılan ucu çatallı çubuk
 17. Hayvan üzerinde buğday sapı taşımak için kullanılan ve sahra denilen bir aletin çatallı parçası
 18. Yüksek dallardaki meyveleri toplamakta kullanılan ucu çatallı sopa
 19. Harmanda kullanılan, uzun saplı ve çatallı alet
 20. Bağ, bahçe, tarla işlerinde kullanılan küçük kazma

Son Bulmacalar

 1. Reynmen şarkısına adını veren bir renk
 2. Ne dilersen o gelir başına
 3. Görevden alma, uzaklaştırma
 4. Etrafı görmemizi sağlayan, görme organı
 5. Matematikte, iki sayı toplamının üslü açılımı
 6. 516 arouca'nın unvanı, dünyanın en uzun köprüsü
 7. Gözün orta tabakasının iltihaplanması hastalığı
 8. Allen, yüz/yüze filminde eve rolündeydi