Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve V A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eflak Ve Boğdan Beylerine Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eflak ve boğdan beylerine verilen ad"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Osmanlı devletinde eflak ve boğdan beylerine verilen unvan
 2. Eflak, boğdan eyaletlerine tayin edilen fener beylerinin, beyzade denen erkek çocukları ile domniça denilen kızlarından doğan kız çocuklarına verilen ad
 3. Osmanlı döneminde eflak ve boğdan beylerinin kızlarına verilen ad
 4. Eskiden macaristan da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san
 5. Macaristan ve slovenya dolaylarında sancak beylerine ve küçük prenslere verilen san
 6. Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan
 7. Osmanlı imparatorluğu döneminde macaristan ve hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan
 8. Osmanlılarda sancak beylerine verilen unvan
 9. Sancak beylerine verilen unvan
 10. Sancak beylerine verilen ad veya unvan
 11. Selçuklular döneminde türk beylerine verilen unvan
 12. Eski kazak beylerine verilen unvan
 13. Eskiden lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavına verilen ad
 14. Kuzey hindistanlı şairkirişna şarkısı adı verilen yapıtı, bugün de dinsel halk bayramlarında oynanan ve yatra adı verilen oyunlardan oluşmuştur (12 yüzyıl)
 15. Şamanist türklerde doğal nesnelerin sahibi olan ruhlara verilen ad. şamanist türklerde kutsal sayılan dağın,ırmağın,pınarın,ağacın sahibi olduğuna inanılan ruhlara verilen ad
 16. 12.yy güney italya halkı tarafından söylenen kısa dans şarkısına verilen genel ad
 17. Abbasiler zamanında konya'ya verilen ad
 18. Abd’de latin kökenli göçmen işçilere verilen ad
 19. 1917 yılından bu yana abd'de her yıl özellikle gazetecilik ve çeşitli sanat dallarında verilen ödül
 20. Abd’de latin amerika kökenli göçmen işçilere verilen ad

Son Bulmacalar

 1. Hava ve körükle çalışan, tuşlu müzik aleti
 2. Numaralar ve harflerden oluşan taşıt levhaları
 3. Çatılarda kullanılan inşaat malzemesi
 4. Pencere kenarlarını süsleyen bir kına çiçeği türü
 5. Suyun akarken veya dökülürken çıkardığı ses
 6. Gül yağı üretiminde dünya markası olan şehrimiz
 7. Izdırap kelimesi, bu şekilde de yazılabiliyor
 8. Ordulara karşı ufak birliklerin uyguladığı taktik