Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Doygun mavi rengi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Doygun mavi rengi"

25 Ocak 2023 Çarşamba
CodyCross Avustralya Grup 1008


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Avustralya Grup 1008 Bulmaca 2

 1. Kocaelideki kayak merkezi
 2. Mazot
 3. İlaçlı sıvıyı yutmadan boğazda çalkalama
 4. Masallarda geçen korkunç, büyük yaratık
 5. Hamur açmaya yarayan mutfak eşyası
 6. Biyolojide yutar hücre
 7. Dolu tutmak, beklenenden iyi sonuç veren iş
 8. İlk defa peyzaj uygulanan halk parkının adı
 9. Kültür bakanlığına bağlı birim, yüksek kurulu
 10. Kayserideki harflerle adı yazılan meslek erbabı
 11. Popstar ile ünlendi ve bence d albümünü çıkardı
 12. Arif , bu doktor müge anlı programına katılırdı
 13. Osmanlı padişahı orhan gazinin ilk eşinin adı
 14. Bir kurtlar vadisi karakteri lakabı kesici alet

diğer bulmacar

 1. Turkuaz
  1. Yeşile yakın açık mavi renk tonuna verilen ad
  2. Mavi ila yeşil renkli değerli bir taş
  3. Yeşille mavi arasındaki renk tonuna verilen ad
 2. Turkuaz
  1. Gök mavisi ile yeşilimsi mavi arasında değişen renklerde bulunan değerli taş
 3. Turkuaz
  1. Yeşile benzeyen açık mavi renk
  2. Yeşile çalan mavi rengin adı

benzer bulmaca

 1. Elinde olanla yetinen, doygun
 2. Açık eflatun rengi
 3. Açık mavi, gök rengi
 4. Açık toprak rengi
 5. Açık saman rengi
 6. Açık yeşil, maviye çalan göz rengi
 7. Adana yöresinde yetişen, kısa doğru yetisen, sarap rengi, sert, tadı az bir çeşit üzüm
 8. Aklaşmış, rengi solmuş
 9. Altından yapılma, altın rengi
 10. Anarşizmin rengi
 11. Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret
 12. Asma filizinin rengi, açık yeşil renk
 13. At tüyünün rengi
 14. At tüyünün rengi. gövdesi kızıl,ayakları ve yelesi kara olan at
 15. Ateş rengi
 16. Atmosferin dörtte birini oluşturan kimyasal element. atom numarası 7 , atom ağırlığı 14.008 olan,havada beşte dört oranında bulunan,rengi kokusu tadı olmayan gaz adı
 17. Avrupa, asya ve kuzey afrika’da yaşayan, tüyleri kahverengi ve kül rengi, g
 18. Başı üç köşeli,rengi kara yada karaya yakın,taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan zehirli bir yılan
 19. Bir at rengi
 20. Bir gözün ya da iki gözün iris renginin değişik olması şeklinde göz rengi kusuru

Son Bulmacalar

 1. Aşk sözcüğünün, fransızcadan dile giren anlamdaşı
 2. Yatak kelimesinin ingilizce söylenişi
 3. Yukarı doğru
 4. Osmanlı'da hakimlik görevini yerine getiren kişi
 5. Arabada bulunan, ileri geri gitmeyi sağlayan kol
 6. Miktarda düşme
 7. Borç verdiğimiz kişiden olan hakkımız
 8. Merdivenin adım atılan her bir kısmı