Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Dilin Doğuştan Bulunmaması için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Dilin doğuştan bulunmaması"

9 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Doğuştan dilin ve ağız açıklığının bulunmaması
 2. Briçte oyunculardan birinin elinde bir renkten hiç kağıt bulunmaması
 3. Briçte, elde oynanan renkte kağıt bulunmaması halinde başka bir renkte (koz haricinde) kağıt verilmesi durumu
 4. Briçte, herhangi bir renkten elde hiç bulunmaması
 5. Doğumdan sonra süt salgısının bulunmaması
 6. Kanda şekerin bulunmaması
 7. Oksijenin kanda yeterli düzeyde bulunmaması ve beyne giden oksijenın gereğinden daha az olması durumu
 8. Organizmanın doku, organ ya da organ gurubu gibi bir bölümünün bulunmaması
 9. Üreme organlarının bulunmaması
 10. Yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu
 11. Yeni doğan yavrularda kol ve bacakların bulunmaması
 12. Bir dilin eski şekillerini kullanma
 13. Bir dilin eskimiş sözcüklerini ya da cümle kuruluşlarını kullanarak edebi eser yaratma
 14. Bir dilin söz varlığı
 15. Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm
 16. Dilin mantıksal çözümlemesinin aydınlatma amacını güttüğü nesne
 17. Dilin yardımıyla ağızdan çıkarılan melodik sesler
 18. Dilin dibi
 19. Dilin anlatım doğallığı, kolay okunma özelliği
 20. Genellikle midenin bozulmasından ötürü dilin üzerinde oluşan beyaz tabaka

Son Bulmacalar

 1. Kırmızı kemik iliğinin ürettiği hücre
 2. 2018 yapımı ali atay filmi, dünya
 3. Hamurdan yaptığı tatlıları dükkanında satan kişi
 4. Sütten ağzı yanan, yoğurdu yer bir atasözü
 5. 34 plakalı şehir
 6. Antonioninin sanayileşmeyi konu ettiği film
 7. Astar olmaya elverişli ince bir bez türü
 8. Canlının genetik diziliminde oluşan değişim