Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve M A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Değişik için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Değişik"

8 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
 2. Zerdüşt dininde değişik dini takvimleri araştıran üç değişik akımdan biri
 3. Alıcıya bağlı ya da alıcıdan ayrı kullanılan değişik odaklı mercek dizgesi
 4. Arap alfabesinin her hangi bir rakamı karşılayan ve anlamsız sekiz kelimeden oluşan değişik bir düzeni
 5. Askeri gemilerde geceleri iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan değişik renklerdeki lambalar
 6. Aynı adlı üzümden üretilen, değişik aromalı bir kırmızı şarap cinsi
 7. Aynı melodik çizginin eşzamanlı olarak değişik çalgı ya da seslerle söylenip çalındığı doku
 8. Basık burunlu, değişik renklerde olabilen uzun tüylü bir kedi türü
 9. Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük mendil
 10. Bazı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar
 11. Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlaya
 12. Bir ağaç parçasının kenarına değişik aralıklarla paralel çizgiler çizmek için marangozlukta kullanılan el aracı
 13. Bir başka sözcükle aynı kökten gelen, ancak değişik bir biçim ve anlam veren, içeren sözcük
 14. Bir dizi tahta lamdan oluşan ve iki tokmakla çalınan vurmalı çalgı. değişik sayıda akortlu tahta yada metal çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan,iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı
 15. Bir dönem fakirlik ve yoksulluğu gidermek amacıyla çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan bir elsanatı
 16. Bir gözün ya da iki gözün iris renginin değişik olması şeklinde göz rengi kusuru
 17. Bir metnin veya yapıtın aslından çok az ayrılan değişik biçimlisi
 18. Bir plakanın değişik nitrik asit etkisinde bırakılmasıyla elde edilen baskı
 19. Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler
 20. Bir topluluğu oluşturan din ve ırk bakımından değişik kesimler

Son Bulmacalar

 1. Almanyanın yüzölçümü en büyük eyaleti
 2. Davraz dağının bağlı olduğu akdeniz sıradağları
 3. Penguen dergisinin çizeri, metin
 4. Bir etkiye karşı koyma gücü
 5. Ev işleri için tutulan, ücretle çalışan kişi
 6. Açık artırmanın diğer adı
 7. Etkinlik anlamındaki kelime
 8. Bırakılan eşyayı para karşılığı koruyan kişi