Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve M A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Değiş-tokuş şeklinde yapılan zorunlu göç için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Değiş-tokuş şeklinde yapılan zorunlu göç"

11 Mayıs 2020 Pazartesi
CodyCross 70'li Yıllar Grup 340


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS 70'li Yıllar Grup 340 Bulmaca 5

 1. Sepetlik kelimesinin anagramı; reaksiyon içeren
 2. Güneş __, yazın uzun süre şapkasız gezince yaşanır
 3. Gönderilen bir eşyanın veya ürünün sevk belgesi
 4. Saldırı amaçlı, küçük ve hızlı savaş gemisi
 5. Sabırla desteklenen dayanma gücü
 6. Ayşegül aldinç'in 1993 tarihli ses getiren albümü
 7. Sophia loren bu filmde adriana de mauro'yu oynadı
 8. Ünlü spor kulübü real madrid'e yakıştırılan lakap
 9. Sibernetik çalışmaları da vinci'ye ilham oldu
 10. Kuzu postundan yapılan kürk

diğer bulmacar

 1. Mübadele
  1. Ülkelerin anlaşarak insan değişimi yapması
  2. Vatandaş değiş tokuşu
  3. İki devlet arasında yapılan insan değişimi

benzer bulmaca

 1. Bir şeyi başka bir şeyle değiştirme, değiş tokuş
 2. Değiş tokuş da üste verilen şey
 3. Değiş tokuş
 4. Değiş tokuş, trampa
 5. Ekonomide “değiş tokuş, takas” anlamında kullanılan terim
 6. Değiş, mal değişi, trampa
 7. İnkalar'ın, değiş tokuşlarda kullandıkları deniz kabukları
 8. Fiziksel değiş tokuşa uygun banknot ya da bozukluk
 9. Vatandaş değiş tokuşu
 10. Zerdüştiler'de günde beş vakit yapılan ibadetlerde okunması zorunlu dua
 11. Zorunlu geçiş yapılan ülke için alınan vize türü
 12. Büyük gruplar halinde göç eden balıkların yolları üzerine kurulan, kargı ve kamıştan yapılan kafes
 13. Yarı küre şeklinde bir rezonans kutusu ve silindir şeklinde bir saptan oluşan bir türkmen kemençe türü
 14. Bazı ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatılması zorunlu olan yerli film sayısının yabancı filmlere oranı
 15. Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan ve onun özünde bulunmayan nitelik
 16. Zorunlu olmayan, öğrencinin tercihinde olan ders
 17. Yapılması kanunen zorunlu, angarya işlem
 18. Felsefede önermelerin yalın,belkili ya da zorunlu olma nitelikleri
 19. Gerekli ve zorunlu sonuca ulaşan bir muhakemenin dayandığı gerçek
 20. Kamu yararı için kızılderililerin tabi tutuldukları zorunlu çalışma

Son Bulmacalar

 1. Piyasada bulunmayan bir malı fahiş fiyatla satma
 2. İllegal faaliyeti yetkili makama bildiren, muhbir
 3. Büyük __, 1929'da abd'de başlayan ekonomik kriz
 4. Uyku boyunca oluşan, göz etrafındaki birikintiler
 5. Şuurunu kaybetmek, kendinden geçmek
 6. Ağızdaki yiyecekleri öğütmeye yarar
 7. Saçların beyazlaşması
 8. Kaplıca kelimesinin anagramı