Bu bulmacanın çözümü 12 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Çukur arazi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Çukur arazi"

8 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Açık ve düz arazi
 2. Ağaçsız arazi
 3. Arazi ölçümlerinde kullanılan santimetrelere bölünmüş tahta lata
 4. Arazi üzerine konulan işaret
 5. Arazi içinde çürük formasyonların sağlamlaştırılarak kuyu açma metodu
 6. Arazi üzerinde serilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren geometrik biçimli tahta lata
 7. Arazi
 8. Arazi ölçümünde kullanılan bir ölçü aleti
 9. Arazi, tarla
 10. Arazi koşulları nedeniyle inilmesi zor olan, çukurda kalan havaalanı
 11. Arazi üzerindeki çeşitli noktalar arasındaki yükselti farklarını ölçme işle
 12. Arazi kenarlarına taşla örülen yüksek duvar
 13. Az eğimli arazi
 14. Bahçe ve arazi etrafını çevreleyen genellikle tahtadan yapılan çit
 15. Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası
 16. Beyaz renkli, işlenmemiş, kısır toprak, killi arazi
 17. Bina ve ağaç olmayan arazi
 18. Bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil
 19. Bir devletin topraklarıyla çevrilmiş, başka bir devlete ait arazi
 20. Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının v

Son Bulmacalar

 1. Kalbimizde dört tane bulunur
 2. Varisella zoster virüsünün yaptığı deri hastalığı
 3. Fiziksel olgunluğa ulaşmış olan kişi
 4. Eski dilde, bir devletin deniz kuvvetleri
 5. Düzen ve güvenlik
 6. Göçebelerin konakladığı yer
 7. Üstü noktalı 28 dikdörtgen taşla oynanan oyun
 8. Bu ulusal televizyonun bir ara adı vizyon tv oldu