Bu bulmacanın çözümü 15 harftir ve Z A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Çiftçilik, tarım için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Çiftçilik, tarım"

8 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Abd tarım bakanlığı
 2. Antik çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen ad
 3. Avrupa tarım komisyonu
 4. B.m. gıda ve tarım örgütü
 5. Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi
 6. Bel denilen tarım aracının ayakla basılacak tahta kısmı
 7. Bir çeşit tarım zararlısı
 8. Bir tarım aracı
 9. Bir tarım aleti, geminin orta bölümü
 10. Bir tarım aracı, ekin biçme aracı
 11. Bir ülkenin tarım ve endüstriyel ürünlerini bir başka ülkeye satma olayı
 12. Botanikte (gossypium) olarak tanımlanan,ebegümecigillerden,koza biçimindeki meyvesi üç,dört,beş dilimli olan,sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi
 13. Çapa, bel gibi tarım aracı
 14. Çiftliklerde çalışacak mevsimlik tarım işçilerini toplayan, işçilerle çiftl
 15. Naylon ya da cam mekan içerisinde yapılan tarım
 16. Devletten bağımsız olan, ilkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanlarına verilen ad
 17. Dört parmaklı tarım aleti
 18. Endonezya'da yılda birkaç kez ürün kaldırılmasına olanak veren sulu,sürekli tarım
 19. Ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkiler
 20. Eskiden, toprağın, bu toprakta tarım yapan¬lar arasında bölüşülmesi taraftarlarına verilen ad

Son Bulmacalar

 1. Fransızca kökenli soğurma
 2. Sepeti kirli giysilerin koyulduğu sepet
 3. Dünyanın ilk robotunun mucidi
 4. Diğer adı kazıklı humma olan hastalık
 5. Edgar rice burroughsun yarattığı en ünlü karakter
 6. Halk ağzında, yeniliğini kaybetmiş, bozuk, arızalı
 7. Suçluların kaldığı yer, cezaevi
 8. Hukukî hakkından vazgeçme, etme