Bu bulmacanın çözümü 16 harftir ve E A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandıran bilim"

7 Temmuz 2019 Pazar


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Biyolojik organizmaları sınıflandıran bilim
 2. Mağaralarda yaşayan canlıları inceleyen bilim
 3. Canlıları ve ilişkilerini konu alan bilim dalı
 4. Canlıları ve maddesel olguları inceleyen bilim
 5. Canlıları tüm boyutlarıyla inceleyen bilim dalı
 6. Kimyada elementleri sınıflandıran tablo, __ tablo
 7. Hastalıkları topluca ele alarak inceleyen ve sınıflandıran tıp dalı
 8. Aralarında ilgi yada benzerlik bulunan şeylerin tümü,kategori. grup
 9. İki şey arasındaki benzerlik
 10. Yakın akraba olmayan hayvanlar arasında görülen benzerlik
 11. Şiir satırlarının son hecelerindeki benzerlik
 12. Kükürt ile benzerlik gösteren ametal
 13. Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevreleri ile k
 14. Düşük sıcaklığın canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenen biyoloji dalı
 15. Kendi türünden canlıları yiyen
 16. Deniz canlıları ile beslenen kuşların genel adı
 17. Gözle görülmeyecek kadar küçük canlıları gösterir
 18. Plantae sınıfındaki tüm canlıları kapsayan alem
 19. Bilgisayarların akıllı canlıları taklit etmesi
 20. Dünya üzerinde yüz binlerce yıl önceki hayatı inceleyen bilim, eskivarlık bilim

Son Bulmacalar

 1. Yay veya tokmakla yün kabartma işi yapan kimse
 2. Bir malın açık artırma yoluyla satılması
 3. Eski dilde, ilerleme göstermiş, gelişmiş
 4. Aynı anda iki kişinin kullanabildiği bisiklet
 5. Futbolda, ceza sahası içindeki dikdörtgen bölge
 6. Hıdırellez bayramı her sene bu tarihte sona eriyor
 7. Hücreleri görüntüleyebilen optik alet
 8. Korgeneral tarafından idare edilen askeri birlik