Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Çam, köknar, ladin kozalağı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Çam, köknar, ladin kozalağı"

7 Temmuz 2019 Pazar


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları
 2. Çam kozalağı
 3. Çam kozalağı ya da meyve toplamak için dalları eğmeye yarayan ucu çengelli ağaç
 4. Ladin ağacı
 5. Ardıç kozalağı
 6. Fındık kozalağı
 7. İğne yapraklı ağaçların kozalağı
 8. Köknar
 9. Köknar odunundan elde edilen en iri kereste
 10. Köknar ağacının yaprağı
 11. Köknar ağacı
 12. Kurumuş köknar yaprağı
 13. Cam dökümünde, cam yüzeyini te¬mizlemeğe yarayan çok sert tahtadan ya¬pılmış mala
 14. Cam kenarı cam önü
 15. Antik roma'da zemin döşemeleri ve mozaiklerde kullanılan, çeşitli renkte küp şeklinde, küçük cam, taş veya mermer parçaları
 16. Ardıç ve çam ağaçlarının ince, yeşil dalları
 17. Bahçelerde sık rastlanan kuzey çin menşeli bir kozalaklı çam
 18. Batı anadolu'da özellikle çam ormanları içindeki açıklıklarda yetişen beyaz çiçekli bir laden türü
 19. Bileşimi alüminyum oksit olan cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde,
 20. Binek hayvanlarının boynuna süs olarak takılan iri mavi cam boncuğuna verilen ad

Son Bulmacalar

 1. Taraflara hukuki sorumluluk veren işlem, sözleşme
 2. Mustafa kemal
 3. Satrançta oyunu bitiren hamleyi yapmak
 4. Genelde ünlülerin bindiği uzun ve geniş otomobil
 5. Bir ürünün, piyasaya çıkmadan önceki ilk örneği
 6. Maşalı kelimesinin tüm harflerine sahip bağlanma
 7. Dayanmak anlamındaki kelime
 8. Ankara adalet sarayının yer aldığı semt