Burada tüm cevapları bulun 176 Bir pastayı 8 eşit parçaya kesmek için en az kaç tane kesin ve arkadaşlarınıza ne kadar ileri gidebileceğinizi gösterin! Çözüm, Talimatlar ve Video mevcut!

Cevap


THREE(3) CUTS WILL BE ENOUGH TO CUT THE CAKE INTO EQUAL 8 PIECES.

Video ve Talimatlarcevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

bugünün bulmaca

  1. 1938'de bilye uçlu tükenmez kalemi icad eden macar mucit
  2. Yumurtası karnından açılarak doğuran akvaryum balığı
  3. Çözümleyici
  4. Bir hedef doğrultusunda fedakarca çalışma
  5. İltica
  6. Duygulanma, duygulanım
  7. Freddie , soyadı türkçede cıva anlamına gelir
  8. Müslümanların elinde zekat ve vergiye konu olan mallar ve para
  9. Eski bir ispanya dansı
  10. Şiddetli kuşku ve güvensizlik hissi