Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bitkilerin Sanayi Alanında Kullanılmasını İnceleyen Bilim için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bitkilerin sanayi alanında kullanılmasını inceleyen bilim"

7 Temmuz 2019 Pazar


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. İnsan,hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. canlıların vücut yapılarını ve bu yapının ayrıntılarını inceleyen tıp dalı
 2. Isının üretilmesini, iletilmesini ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı
 3. Fosil bitkilerin hücre yapısını inceleyen bilim dalı
 4. Belli bir bilim alanında,özellikle de iktisat öğretisinde incelenecek problemlerin ve bunları inceleme tekniklerinin seçimi
 5. Bilim yada sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse
 6. Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirlik bakımından inceleyip araştıran felsefe dalı
 7. Bir bilim alanında, incelenecek problemlerin ve bunların inceleme teknikler
 8. Bir yunan sitesinde kamu varlığını iyi kullanılmasını gözetlemekle görevli mali denetçi
 9. Devlet parasında bir tek madenin kullanılmasını öngören para sistemi
 10. İsim, sıfat, zamir vb. isim soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem
 11. Banka hesabındaki paranın kullanılmasını önleme
 12. Dünya üzerinde yüz binlerce yıl önceki hayatı inceleyen bilim, eskivarlık bilim
 13. Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalıdevinim bilim
 14. 20.yy.başlarında, tiyatro mimarisi ve sahne tasarımı alanında öncü denemelerde bulunmuş orta avrupa sanatçı topluluğu
 15. Avrupa ülkesinin elektroteknik komitelerinden oluşup, elektroteknik alanında ihtiyari avrupa standartlarını hazırlayan kuruluşun kısaltılmış adı
 16. Canlı varlıkların yer mıknatıs alanında ve ona denk yoğunlukta suni mıknatıs alanlarında gösterdiği duyarlık ve tepki
 17. Eski roma'da ortak bir atadan geldiklerini kabul eden, kendi aralarında evlenmeyen ve kapalı bir yerleşme alanında yaşayan insan topluluğu
 18. Gerek duygu, gerekse sosyal yaşantı alanında hissedilen eksiklik duygusu
 19. Giyim eşyası alanında uzmanlaşmış moda desinatörü
 20. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçti

Son Bulmacalar

 1. Bitcoinden sonra en değerli kripto para
 2. Vur , çal oynasın , büyük eğlence manasındadır
 3. Özellikle mitolojideki dişi ilahi varlık
 4. Lakabı che olan, kübalı liderin adı
 5. Halk ağzında, çok kilo alma, tombullaşma
 6. Üzüntüleri, kaygıları karşılıklı olarak paylaşma
 7. Kara kedi görmenin iyi şans sayıldığı ülke
 8. Adı kediyi çağrıştıran, yemeklere katılan bitki