Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve I A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir yapıtın ana bölümleri arasında yorumlanan parça için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir yapıtın ana bölümleri arasında yorumlanan parça"

6 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Kasidenin bölümleri arasında gazele yer verme
 2. Bir metnin veya yapıtın aslından çok az ayrılan değişik biçimlisi
 3. Bir yapıtın başına konulan, övücü tanıtma yazısı
 4. Bir yapıtın başına konulan, yetkili bir kimsenin yazdığı övücü tanıtma yazısı
 5. Bir yapıtın sonuç bölümü
 6. Ciddi bir yapıtın gülünç benzetmesi
 7. Çankırı ilinde, hitit dönemine ait pek çok yapıtın bulunduğu höyük
 8. Edebiyatta ciddi bir yapıtın gülünçleştirilerek ele alınması
 9. Müzikli oyunlarda yapıtın başlamasından önce çalınan orkestra parçası
 10. Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası
 11. Stanislavski oyunculuk dizgesinde,oyuncunun,bir yapıtın öyküsünü sanatsal b
 12. Arslanın, kemiği parça parça etmesi
 13. Eski roma'da, elkonulmuş malları kaçırıp parça parça satan kimse
 14. Osmanlı devletinde görevleri, darphanede çekilmiş telleri parça, parça kesmek olan işçilere verilen ad
 15. Parça parça etmek
 16. Parça parça borç ödeme
 17. Somun ile sıkıştırılacak parça arasına yerleştirilen, hafif bombeli ortası delik parça
 18. Tuzlu su ile hamur haline getirildikten sonra biraz da maya katarak yağda parça parça pişirdikten sonra üzerine şeker yada bal dökülerek yenen tatlı
 19. Azar azar, parça parça anlamında bir zarf
 20. Parça parça kesmek

Son Bulmacalar

 1. Toz ya da küp tatlandırıcı eklenmiş içecek
 2. İmpala diye bir türü olan hayvan cinsi
 3. Kızlar, picassonun kübizmi simgeleyen tablosu
 4. Çırağan sarayının bulunduğu sahil semti
 5. Belli bir kalıba girme, şekillenme
 6. Yaptığı işe hile karıştıran, düzenbaz
 7. Genelde psikologlarla anılan tedavi süreci
 8. İnsan gibi kelimeleri söyleyebilen kuş türü