Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve P A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir Ticaret Alanının Tümünü Kapsayan Alışveriş İşlemleri için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir ticaret alanının tümünü kapsayan alışveriş işlemleri"

6 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Piyasa
  1. Alıcı ve satıcıların biraraya geldikleri yer
  2. Arz ve talebin karşılaştığı pazar
  3. Alıcı ve satıcıyı buluşturan finansal ortam
  4. Alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri yer
 2. Piyasa
  1. Mecazen ortalama satış fiyatı
  2. Çarşıda geçerli olan ortalama fiyat, rayiç

benzer bulmaca

 1. Alışveriş, ticaret
 2. Bir ticaret ya da endüstri kurumunun ticaret siciline geçirilmiş adı
 3. Ticaret eşyası taşımakta kullanılan , 10-15 tonluk , üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi
 4. Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm
 5. Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini s
 6. Bir dişi ya da diş kökünü çıkarmak için, diş çukurunu oluşturan kemik çeperlerin bir kısmını ya da tümünü keserek almayı öngören cerrahi müdahale
 7. Bir kasın tümünü veya bir parçasını kesme ameliyatı
 8. Dikilmiş fasiküllerin tümünü karton bir kapak içine koyarak yapılan hafif c
 9. Kalınbağırsağın tümünü ya da bir bölümünün anormal olarak gelişmesiyle orta
 10. Matematiğin sayıları, bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı
 11. Menkul kıymetler borsasında, masanın başında devamlı bulunan ve işlemleri y
 12. Otomatik olarak ardışık veya döngüsel işlemleri gerçekleştirebilen mekanik veya elektromekanik düzenek
 13. Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim
 14. Saçların tümünü yada bir bölümünü tepede toplayarak yapılan yüksekçe topuz
 15. Hasar sonrasında kasko işlemleri için aranan kişi
 16. Maneviyatla birlikte varlıkların tümünü oluşturur
 17. Hastaneden ayrılma işlemleri tamamlanmış hasta
 18. Bir elektrik alanının etkisindeki yarı iletkende yüksek frekanslı salınımların oluşması etkisine, bulucusunun adından ötürü verilen ad
 19. Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının v
 20. Birkaç birleşim kuralına ve belirli bir sözcük alanının sözcük dağarcığına indirgenmiş karma dil dizgesi

Son Bulmacalar

 1. Köçeklik geleneğinin ait olduğu türkiye ili
 2. Halk ağzında çeşitli gıdalarla beslenme, boğaz
 3. Müslüm baba olarak da bilinen sanatçının soyadı
 4. Argoda, gerçekle alakası olmayan konuşma
 5. Olağan tabur komutanı rütbesi
 6. Tanınmış aktör tarık akanın asıl soyadı
 7. Bu madde sporcuyu diskalifiye eder
 8. İnsan kemiğinde en çok bulunan element