Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve D A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir şeyle ilgi fikir alınan, akıl istenen kimse için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir şeyle ilgi fikir alınan, akıl istenen kimse"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Orta Çağ Grup 231


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Orta Çağ Grup 231 Bulmaca 2

 1. Bir kişinin kötü durumuna duyulan üzüntü
 2. Merdivenden çıkan bir insanı içeren trafik levhası
 3. Argoda haksız biçimde mal mülk sahibi olmak
 4. Dejenerasyon
 5. Psikolojide bir şartlanma, __ köpeği
 6. Emniyet
 7. Su basıncını artıran bir pompa türü
 8. İstanbul'da eski şehrin girişlerinden biriydi
 9. At gibi bağırmak
 10. Bir ülkenin, başka ülkeleri ilgilendirmeyen sorunu
 11. Pirinç ve bulgurun aynı isimli türü
 12. Avrupa yakası'nda çaycı tanrıverdi'yi canlandırdı
 13. Depremden sonra oluşan daha şiddetsiz sarsıntı

diğer bulmacar

 1. Danışman
  1. Belirli bir konuda görüşüne başvurulan kişi
  2. Akıl vererek gelir elde eden, müşavir
 2. Danışman
  1. Konusunda uzman olan, bilgisine başvurulan kişi
  2. Senaristi cormac mccarthy olan ridley scott filmi

benzer bulmaca

 1. Los angeles sırları”, “akıl oyunları”, “gladyatör”, “cinderalla man” gib los angeles sırları”, “akıl oyunları”, “gladyatör”, “cinderalla man” gibi filmleriyle tanınmış yeni zelanda doğumlu sinema oyuncusu rusell
 2. Bir şeyi başka bir şeyle değiştirme, değiş tokuş
 3. Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma
 4. Biriyle ya da bir şeyle eğlenme ve onu küçümseme
 5. Mevcud bir şeyle birbirinden ayrılmayan
 6. Hiçbir şeyle tatmin olmayan
 7. Başka bir şeyle uyuşmak, uyum sağlamak
 8. Üzeri bir şeyle kapalı; gizli
 9. Başka bir şeyle bağlantısı, ilgisi olan
 10. Az şeyle yetinmeyi bilen kişi
 11. Kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, özlem
 12. Amaç , erek, varılmak istenen hedef
 13. Baskı yoluyla çoğaltılması istenen orijinallerden kalıp hazırlamaya uyumlu filmlerin hazırlanması işlemi
 14. Bir anlatımda verilmek istenen öz
 15. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazı
 16. Değeri belirlenmiş ya da pazarlığı yapılmış mal için fazladan istenen para
 17. Gemiyi istenen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri
 18. Gizli kalması gereken ya da istenen durumlarda bir adın yerine kullanılan sözcük
 19. İslam dininde, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen
 20. İstenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan

Son Bulmacalar

 1. Dizel motorlarda kullanılan yakıt
 2. Oscar kazanan ilk ingilizce konuşulmayan film
 3. Orta oyununda pişekarın partneri
 4. Neden bilimi olarak bilinir
 5. Yörüngesinde olunan cisme en yakın olunan nokta
 6. Canlı derisinde solunum yapan mikroskobik delikler
 7. Kurala uygun şekilde dizilmiş
 8. Bıçak sezen aksu şarkısı