Bu bulmacanın çözümü 3 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir Şeyin Doğru Olduğunu Belirtmek İçin Yapılan İşaret için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret"

6 Temmuz 2019 Cumartesi


SAH
cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Sah
  1. Bir şeyin doğruluğunu göstermek için yapılan işaret
 2. Şah
  1. Tarihte iran hükümdarı satrançta kilit taş
  2. İran krallarına verilen isim
  3. Satrançta bu taş alınınca, oyun biter
  4. İran'da hükümdarlara verilen unvan
  5. Eskiden, iran'ın krallarına verilen unvan

benzer bulmaca

 1. Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret
 2. Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon
 3. Sıcak olduğunu belirtmek için olan ingilizce uyarı
 4. Bir şeyin doğru olduğunu kanıtlayan şey, ölçüt
 5. Bir tehlikeyi belirtmek amacıyla dikilen işaret çubuğu
 6. Eski yazıyla yazılan kitapların bittiğini belirtmek üzere son sayfaya konulan işaret
 7. İşaret etmek; belirtmek
 8. Bir şeyin doğruluğunu göstermek için yapılan işaret
 9. Özel işaret, resimle, harfle yapılan işaret
 10. Taşıtlara yolun açık veya kapalı olduğunu göstermek üzere renkli levhalar ya da işıklarla işaret veren dikme
 11. Oyuncuya, çalıcıya veya sesçiye sahneye çıkmasına işaret olan son sözler yada bu amaçla verilen işaret
 12. Var olan her şeyin ruhsal bir özü olduğunu ileri süren öğreti
 13. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşünüp üzülen
 14. Her şeyin alın yazısı olduğunu savunma, kadercilik
 15. Bir şeyin kaç tane olduğunu bulmak
 16. Bir şeyin kime ait olduğunu ifade eden ek
 17. Bir şeyin ne olduğunu belirleyen vasıf, özellik
 18. Bahsedilen kişinin doğru kişi olduğunu anlatan söz
 19. Atatürk, bunun en doğru kılavuz olduğunu söyler
 20. Bir şeyin olacağını gösteren işaret

Son Bulmacalar

 1. Bir işin yapılabilmesi için gerekli malzemeler
 2. Sanlısoy, saydım, gündüz gece'yi söyledi
 3. Değersiz, kalitesiz, kötü, bayağı anlamındadır
 4. Onbaşı ile astsubay arasındaki rütbe
 5. Konuşma dilinde kısaltılan bir merak sorusu
 6. Eski dilde veba anlamına gelen kelime
 7. Aynı harfle farklı kelimeler türetilen sosyal oyun
 8. Vefa semtiyle ünlenmiş mayhoş içecek