Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir Pervane Boyunca Sıralanmış Dişlerden Oluşan Ve Çarklara Kuşak Yöntemiyle Diş Açmaya Yarayan Freze Bıçağı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir pervane boyunca sıralanmış dişlerden oluşan ve çarklara kuşak yöntemiyle diş açmaya yarayan freze bıçağı"

6 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Fırat nehri boyunca sıralanmış ilkçağ kentlerinden biri
 2. Namlusu ince, sivri ve hafifçe eğik uzun ispanyol bıçağı, keskin ispanyol bıçağı
 3. Teknik resme ve model uygun her çeşit parçayı freze tezgahında yapabilen işçi
 4. Döşemenin duvarla birleşme yerini gizlemek için duvar veya bölme ayağı boyunca düşey olarak yerleştirilen tahta kuşak
 5. Pervane ile motor soğutmaya yarayan düzenek
 6. Bayat ekmek dilimlerini süte batırdıktan sonra şekerli yumurtaya bulayarak kızartma yöntemiyle hazırlanan tatlı
 7. Resimleri canlandırma yöntemiyle yapılan film
 8. İzmir yöresine özgü, keçi sütünden kurtlandırma yöntemiyle elde edilen bir peynir
 9. Kumaştan iplik çekilmesi ya da delinmesi yöntemiyle oluşturulan işleme
 10. Suni solunum yöntemiyle nefes alan hasta
 11. Süzme yöntemiyle yapılan kahve çeşidi
 12. Açık artırma yöntemiyle yapılan satış
 13. Ağaca delik açmaya yarayan dişli demir
 14. Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan çubuk
 15. Bayındırlık işlerinde kullanılan ve toprak tesviye işleminden önce çok sert bir araziyi açmaya yarayan yardımcı makine
 16. Bedevre açmaya yarayan alet
 17. Bir ayakkabıya ağaç veya çivi çakmak için delik açmaya yarayan ayakkabıcı aleti
 18. Bir ayakkabıya ağaç veya metal çivi çakmak için delik açmaya yarayan ayakkabıcı aleti
 19. Çatılara örtülen ince tahtaları açmaya yarayan demir
 20. Delik açmaya yarayan ucu sivri alet

Son Bulmacalar

 1. Kurt, mitolojide kutsal kabul edilen hayvan
 2. Kadının adı yok adlı kitabın yazarı, duygu
 3. Uzun söz yakışır
 4. Parasız, yoksul, fukara anlamındaki kelime
 5. Mecazen ruhsal rahatsızlığı olan kişi, klinik
 6. Erteleme, ileri tarihe alma
 7. Başlangıcı, öncesi belli olmayan zaman
 8. Çok doldurulduğu için semsert olmuş şey