Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve Y A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir olgunun ya da cismin esas unsuru, temeli için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir olgunun ya da cismin esas unsuru, temeli"

26 Aralık 2022 Pazartesi
CodyCross Geleceğin Şehri Grup 1000


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Geleceğin Şehri Grup 1000 Bulmaca 4

 1. Kralı, 2009 yılında başlayan talk show
 2. Sudaki hidrojen ve oksijeni ayırma işlemi
 3. Kötü, içinden çıkılması güç durum veya huy
 4. Ülkenin yönetimine mutlak hakim olan kişi
 5. Gözün bulanık görme hastalığı
 6. Antalyada düzenlenen film festivali, altın
 7. Felsefedeki düalizm görüşünün türkçesi
 8. Slavlar ülkesi manasındaki orta avrupa ülkesi

diğer bulmacar

 1. Yapı taşı
  1. Madde için bu atomdur

benzer bulmaca

 1. Bir cismi koklarken, o cismin kendi kokusunu değil de başka bir cismin kokusunu alma seklinde beliren, koku alma duyusu bozukluğu
 2. Çokuluslu polis danışma unsuru
 3. Duygulara göre hızla değişebilen konuşma unsuru
 4. Işığa göre kendini ayarlayan görme unsuru
 5. Suç unsuru bulmak için polise verilen yazılı yetki
 6. Yerli dizilerin vazgeçilmez unsuru, dalavere
 7. Bina temeli
 8. Binanın temeli
 9. Bir araştırmanın ya da bir akıl yürütmenin temeli olan ve olduğu gibi kabul edilen ana öğe
 10. Bir şeyin temeli, en köklü yeri
 11. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapı
 12. Epikurosçulara ve stoacılara göre mutluluğun temeli olan hiçbir heyecan yada zihin etkisiyle uyarılmayan mutlak ruh dinginliği
 13. Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan öğreti
 14. İran'da mirza ali muhammet tarafından 19 rakamının kutsallığı temeli üzerine kurulmuş olan din
 15. Kalıtımın maddi temeli olan ve kromozomları oluşturan madde
 16. Kalıtımın maddi temeli olan ve kromozomları oluşturan maddenin kısa yazılışı. deoksiribo nükleik asit için kullanılan kısaltma
 17. Temeli atılmış bina
 18. Temeli taklide dayanan sözsüz oyun
 19. Herhangi bir dayanağı veya temeli olmayan
 20. İnşa halindeki gemi gövdesinin temeli

Son Bulmacalar

 1. Adı bir ikileme olan, gezgin çizgi film karakteri
 2. Gemi güvertelerinde, enlemesine konulmuş kiriş
 3. Romanyadan karadenize doğru esen soğuk rüzgar
 4. 1965te abdnin savaş başlattığı asya ülkesi
 5. Halikarnas balıkçısıyla özdeşleşmiş ilçe
 6. Abd yapımı ünlü korku filmi, katliamı
 7. Karakan, erci e ve cinai şebekeden oluşan grup
 8. Şiribim şiribom adlı parçayı söyleyen ünlü şarkıcı