Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve Ö A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir hedef doğrultusunda fedakarca çalışma için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir hedef doğrultusunda fedakarca çalışma"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Orta Çağ Grup 224


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Orta Çağ Grup 224 Bulmaca 1

 1. El altından yüksek faizle borç veren kişi
 2. Devşirip toplamak, bir araya getirmek
 3. İnsanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması
 4. Bir çok bilim dalının faydalandığı inceleme metodu
 5. Başkenti piriştine olan balkan ülkesi
 6. Morinaya benzeyen büyük ağızlı balık, tavuk balığı
 7. Hafızanın kısmen ya da tümüyle yitirilmesi
 8. Ilanen sözcüğünün anagramı
 9. Kişiyi kötü şeyler yapması için zorlama, kışkırtma
 10. Doğum yeri sivas olan kör ozan, aşık __

diğer bulmacar

 1. Özveri
  1. Kendi çıkarını düşünmeden yapılan fedakarlık
  2. Amaca ulaşmak için yapılan fedakarlık

benzer bulmaca

 1. Bir baraja, kaynak tarafındaki kaplama doğrultusunda verilen temel ek derinliği
 2. Bir eksen doğrultusunda ya da bir eksene göre oluşturulmuş kompozisyon
 3. Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen,onun doğrultusunda ilerleyen kimse
 4. Düz çizgi doğrultusunda gözün alabileceği sınır içindeki toprak parçası
 5. Geminin baş-kıç doğrultusunda eğimli durması
 6. Yelkenli gemilerde ana direk ve çubuklarını tepeleri,nden baş ve kıç doğrultusunda tutan halat
 7. Bir yüksek amaç doğrultusunda yaşayan kişi
 8. Yasalar doğrultusunda bir iş yerini kapatma
 9. Yasalar doğrultusunda incelenen olay
 10. Bir amaç doğrultusunda yapılan askeri faaliyet
 11. Amaç , erek, varılmak istenen hedef
 12. Amaçlama, hedef alma
 13. Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet
 14. Atış taliminde hedef tahtasını vuramama
 15. Atış taliminde hedef tahtasını bile vuramama
 16. Bowling’de, devrilmesi hedef olan lobut şeklindeki kukalara verilen ad
 17. Uzun vadeli stratejik hedef
 18. Eski dilde belirti. hedef
 19. Filistin'de bir yahudi devleti kurmayı hedef alan yahudi ideolojisi ve hareketi
 20. Hedef hücrelerdeki sitosolik östrojen almaçlarını yarışmalı olarak bloke ederek etkiyen antiöstrojen bir ilaç

Son Bulmacalar

 1. Denize dökülürken iki kola ayrılan akarsu bölümü
 2. Bir ince ince yasemince karakteri, nine
 3. Antik dönemde edirne ve civarında konuşulmuş dil
 4. Tolstoy, balzac gibi ustaların eserlerini tanımlar
 5. Bir kedim bile yok diyen sezen aksu şarkısı
 6. Argoda, korkusuzca oynayan kumarbaz
 7. Yaz sonunda görülen, küçük boylu palamut türü
 8. Personele istihdam sağlayan kişi, patron