Bu bulmacanın çözümü 4 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir cismin titreşiminden çıkan ses için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir cismin titreşiminden çıkan ses"

6 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Tini
  1. Hatay'da incirden yapılan bir tür rakı
  2. Hatay ilinde incirden yapılan rakıya verilen ad
  3. Hatay yöresinde incirden elde edilen rakıya verilen ad
  4. İncir rakısı
 2. Tını
  1. Sesin algılanan niteliği ya da rengi
  2. Bir müzik aletinden çıkan ayırt edici ses

benzer bulmaca

 1. Bir cismi koklarken, o cismin kendi kokusunu değil de başka bir cismin kokusunu alma seklinde beliren, koku alma duyusu bozukluğu
 2. Bakılan cismin çift olarak algılandığı görme bozukluğu
 3. Bir cismin veya kişinin paranormal olarak yükselişi veya kalkışı
 4. Bir cismin hareketinin ölçülmesinde temel alınan nicelik
 5. Bir cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi
 6. Bir cismin düşey kesiti
 7. Bir cismin uzayda kapladığı yer miktarı
 8. Bir cismin su üstünde durmasını sağlayan yüzdürücü kuvvet
 9. Bir cismin düşey kesiti(geo.)
 10. Bir cismin leke biçimindeki görünümü
 11. Bir cismin, bütün noktalarının eşit, koşut ve yöndeş yollar çizmesiyle beli
 12. Bir cismin işığını yansıtma gücü
 13. Bir cismin hacmini birim küplerle ölçme işlemi
 14. Bir dikme vasıtasıyla kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin sallanıp herhangi bir yere çarpmaması için birkaç yerine bağlanıp elle kontrol edilen halatlar
 15. Bir fotoğrafın, cismin dolaysız görünüm açısı ile görüntüsünün görünüm açısının aynı değerde olduğu şartlar içinde görünmesi
 16. Bir gök cisminin çevresinde dolaşan bir başka gök cisminin yörüngesinde,iki cismin birbirine en yakın olduğu nokta
 17. Bir işık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen işın
 18. Bir sıvının bir cismin aralıklarından yavaş yavaş geçmesi, sızması
 19. Bir sıvını, bir çözeltinin ya da katı bir cismin çok küçük ve ince parçacık
 20. Bitkisel bir organın katı bir cismin çarpmasına karşı gösterdiği tepki

Son Bulmacalar

 1. Buz , buz üzerinde kayarak yapılan bir spor
 2. O denli, o ölçekte anlamında kullanılan zarf
 3. Söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimeler
 4. Göze yaptıklarıyla dikkat çekme
 5. Hafızamızda yer eden hatıralar
 6. Haftanın beşinci iş günü
 7. Tamam, tabii anlamına gelen kelime
 8. Arıların ürettiği, tatlı yiyecek