Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve M A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bilim, Fen Konularıyla Siyasal, Ekonomik Ve Toplumsal Konuları Açıklayıcı Ve Yorumlayıcı Niteliği Olan Gazete Ve Dergi Yazısı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı"

5 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Makale
  1. Bilim,fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve
 2. Makale
  1. Açıklayıcı ya da yorumlayıcı gazete yazısı
  2. Açıklayıcı ve yorumlayıcı gazete, dergi yazısı
 3. Makale
  1. Dergide yayımlanan açıklayıcı uzman yazısı
  2. Fikir savunmak için yazılan nesnel yazı türü
  3. Gazete, dergi yazısı

benzer bulmaca

 1. Bilim,fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve
 2. Açıklayıcı ve yorumlayıcı gazete, dergi yazısı
 3. Açıklayıcı ya da yorumlayıcı gazete yazısı
 4. Açıklayıcı ya da yorumlayıcı gazete yazısı
 5. Gazete, dergi yazısı
 6. Dergide yayımlanan açıklayıcı uzman yazısı
 7. Toplumsal konuları mizahla işleyen müzikal türü
 8. Gazete, dergi gibi yayınlarda sayfa düzeni
 9. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua
 10. Gazete, dergi, kitap gibi yayınların eski adı
 11. Ekonomik ve toplumsal yapısı üzerine araştırmalarıyla tanınan tarihçimiz
 12. Siyasal ve ekonomik ilkelerin kökten değiştirilmesini savunan kimse ya da tutum, köktenci
 13. Güney amerika'da kızılderili halkın ülkelerinde toplumsal ve siyasal yaşamda belirleyici bir konuma gelmesini savunan hareket
 14. Siyasal ve toplumsal sistemin din ve devlet ayrılığı ilkesine dayanması
 15. Varlıklı sınıfın egemenliğine dayalı toplumsal ve siyasal düzen
 16. Yaşlıların egemen olduğu siyasal ve toplumsal sistem
 17. Siyasal birlik sağlayan, siyasal birliğe ilişkin olan
 18. Gazete endüstrisinde kullanılan 430 mmx280 mm ebatlarında küçük bir gazete formatı
 19. Gazete yazısı, makale
 20. Araştırma veya soruşturma olan gazete yazısı

Son Bulmacalar

 1. Ortaklaşa yapılan çalışma
 2. Andersen'in bir masalı, kraliçesi
 3. Duygulara göre hızla değişebilen konuşma unsuru
 4. Ünlü alman spor giyim markası
 5. Saçları oluşturan protein türü
 6. Bilinenden farklı, değişik
 7. Gargamel'in huysuz kedisinin adı
 8. Takınılan tutum, davranış