Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bel Bıçağı, Kama, Ucu Sivri Bıçak için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bel bıçağı, kama, ucu sivri bıçak"

5 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Namlusu ince, sivri ve hafifçe eğik uzun ispanyol bıçağı, keskin ispanyol bıçağı
 2. Bir cins bıçak veya kama
 3. Bağ budamaya yarayan eğri bıçak, bağcı bıçağı
 4. Deri,kösele vs kesmekte kullanılan,bir ucu küt diğeri sivri ve keskin bıçak
 5. Arapların kullandıkları bir cins eğri kama
 6. Bir çeşit kama
 7. Eğri kama
 8. Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
 9. Kağnı tekerine takılan kama
 10. Kısa kama - saplar, batırır
 11. Klavikord gibi klavyeli çalgılarda tuşun sonunda yer alan ve vurulunca yukarı çıkarak tellere dokunan küçük metal kama
 12. Odun yarmakta kullanılan ağaç veya demir kama
 13. Su kenarlarında biten, yaprakları kama şeklinde olan bir çeşit zambak
 14. Türlü ereklerle iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
 15. Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, t
 16. Eğri uçlu, kama benzeri silah türü
 17. Deniz halatlarının dikişinde kullanılan kama
 18. Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
 19. Ağaç veya tahta budama bıçağı
 20. Ağzı eğri bir tür arap bıçağı

Son Bulmacalar

 1. Direksiyon anlamına gelen türkçe kelime
 2. Karsta bulunan kayak merkezi
 3. Ortaköyün yer aldığı istanbul ilçesi
 4. Denizlerin oluşturduğu büyük su parçası
 5. Ciner holdinge ait, 2001de kurulan tv kanalı
 6. Türküde çatlasın denilen, gelin ve damat yakını
 7. Appleın, airpods adıyla sattığı ürün
 8. Eskişehirdeki bir nehirle adaş olan memeli hayvan