Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bazı Canlılarda Yumurtalığı Meydana Getiren Eleman için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bazı canlılarda yumurtalığı meydana getiren eleman"

5 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan değişiklikler
 2. Burundaki çok küçük bir organ aracılığıyla canlılarda türdeşleri arasında iletişimi sağladığı ileri sürülen altıncı duyu
 3. Canlılarda görülen, yaraların ve yıpranmış organların yenilenmesi olayı
 4. Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim
 5. Canlılarda dokularda yer alan, vücudun sıvı dengesinin korunmasını sağlayan
 6. Canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimler
 7. Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması
 8. Çokgözeli canlılarda gözenin belli evrelerden geçerek çoğalması
 9. Canlılarda doğuştan gelen hareket veya davranış
 10. Makine ve canlılarda geçerli olan kontrol ve iletişim teorisi
 11. Canlılarda kalıtımı sağlayan genetik iplikçik
 12. Canlılarda erkekle dişi arasındaki biyolojik ayrım
 13. Aranan vasıflara sahip, eğitimli eleman
 14. Bir filmde kalabalık yaratan, etkisiz eleman
 15. Eleman, unsur
 16. Halat volta etmek için ağaç veyaden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman
 17. Hareket halindeki geminin önceden saptanmış bir hat üzerinde gitmesini temin eden yardımcı teknik eleman
 18. Madeni babaların bir tanesine, halat ve zincirlerin volta edilmesi için kullanılan silindirik madeni eleman
 19. Otellerde görevli acemi ve genç eleman. otellerde,müşterilerin arabalarını park etmekle görevli kimse
 20. Otellerde yardımcı eleman, komi

Son Bulmacalar

 1. Eski dilde, dili çok düzgün ve ahenkli kullanma
 2. Spor yarışması öncesinde yapılan idman
 3. Yumurta hücresini besleyen yapı
 4. Şık seçmek zorunda bırakmayan, dilemma içermeyen
 5. İlk önce eller girecek şekilde suya atlama stili
 6. Hareket sıkıntısı olmayan, taşınabilir
 7. Yasalara uygun, meşru
 8. Bayramları, levent yüksel şarkısı