Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve Y A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Balıklarda hareketi sağlayan uzuv için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Balıklarda hareketi sağlayan uzuv"

4 Ocak 2021 Pazartesi
CodyCross Alışveriş Merkezi Grup 515


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Alışveriş Merkezi Grup 515 Bulmaca 3

 1. Mecazen yağmurda çok ıslanmak, dönmek
 2. Angel yordanov kapsov isimli sanatçının sahne adı
 3. Yaşanılanlara razı olmama durumu, isyankarlık
 4. Kireç taşının yaygın kullanılan diğer adı
 5. Acil tıbbi müdahalelerde öncelik belirleme yöntemi
 6. Kanun enstrümanının tellerini oynatmaya yarar
 7. Gaziantep yöresinden, kösele tabanlı ayakkabı
 8. Kalsiyum sonrası vücutta en çok bulunan mineral
 9. Aynı isimde köprüsü de olan bosna hersek şehri
 10. Hastanelik sözünde saklı olan sıfat
 11. Saat, pusula gibi şeylerde işaretleri içeren levha

diğer bulmacar

 1. Yüzgeç
  1. Balığın hareket etmesini sağlayan kol
  2. Balıklarda hareketi ve dengeyi sağlayan organ
 2. Yüzgeç
  1. Bu organ, balıkların hareket edebilmesini sağlar
  2. Balıkların sudaki hareketini kolaylaştıran organ

benzer bulmaca

 1. Balıklarda hareketi ve dengeyi sağlayan organ
 2. Bir yapının altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolayısıyla aşağıya doğru hareketi
 3. Balıklarda sırt yüzgeci
 4. İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik
 5. Balıklarda yüzgeç
 6. Hareketi sağlayan organ bozukluklarını tedavi eden hekimlik dalı
 7. Vücuttaki hareketi sağlayan organ bozukluklarını tedavi eden tıp dalı
 8. Bisiklette hareketi sağlayan dişli takım
 9. Hareketi sağlayan uzuvlarla ilgilenen tıp dalı
 10. Doğrusal yada dairesel boyutların ölçülmesinde,ölçme duyarlığını artıran,çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzen. doğrusal yada dairesel çok küçük boyutların ölçülebilmesini sağlayan düzenek
 11. Ağır iş yapanların iş aletini eline almadan önce yaptığı el hareketi
 12. Aikidoda, yakadan tutma hareketi
 13. Akyuvarların yangıyla ilgili uyarımlara karşı gösterdiği yaklaşma hareketi
 14. Balede dizleri bükme hareketi
 15. Balede, yön değiştirme hareketi
 16. Balede ,bacakların boylu boyunca yere yapışmasını sağlayacak biçimdeki dans hareketi
 17. Bir cihazın veya topun herhangi bir kuvvet tesiri sonrasında eski haline alması sırasındaki hareketi
 18. Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
 19. Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran yada makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
 20. Bir hareketi yeniden canlandırmak için başvurulan metot ve usüllerin tümü

Son Bulmacalar

 1. Modada uyumlu giyeceklerden oluşturulan bütün
 2. Gözdeki saydam tabaka
 3. Picassonun nazi bombardımanını anlattığı tablosu
 4. Avmlerin girişlerinde, metal arayan cihaz
 5. Doğaçlamaya dayanan halk tiyatrosu
 6. Ronald harwoodın sinemaya da uyarlanan oyunu
 7. Google chrome, firefox vb genel adı
 8. Dil bilgisinde, yeni kelime türetme edimi