Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bakır Nefesli Çalgı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bakır nefesli çalgı"

5 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Çoğunlukla yürüyüş bandolarında kullanılan bir tür bakır nefesli çalgı
 2. Üç düğmeli, nefesli bakır çalgı
 3. Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. üflemeli bir çalgı
 4. Çalgı ağızlığı ile pistonu olan, boyundan geçirilerek tutulan, çember biçimli, üflemeli bakır çalgı
 5. Bir opera temsilinde, bakır ve nefesli çalgıların sahnede icra ettikleri pa
 6. Orta kalınlıkta erkek sesi ve bir çeşit nefesli bakır saz
 7. Ağaçtan yapılmış ağız çalgıları ailesinden nefesli çalgı
 8. Askeriyede kullanılmış, pirinçten yapılma bir çeşit nefesli çalgı
 9. Bakırdan, çift dilli nefesli çalgı
 10. Bandoda en kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı
 11. Bir kolu ileri geri itilerek çalınan nefesli çalgı
 12. Dikey durumda çalınan, üzerinde pistonlar bulunan bakıdan, nefesli çalgı
 13. En kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı
 14. Güney amerika'ya özgü, özellikle peru ve bolivya'da yaygın olan ahşap ya da bambudan yapılan nefesli bir çalgı
 15. Güney amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı
 16. Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı
 17. Japon müziğine özgü, 17 bambu kamışından yapılan nefesli bir çalgı
 18. Japon müziğine özgü 17 bambu kamışından yapılan nefesli çalgı
 19. Japonya'ya özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı
 20. Klasik türk müziğinde kullanılan, nefesli, dilsiz bir çalgı

Son Bulmacalar

 1. Çizim veya yazıları kağıda basıp çıkaran alet
 2. Siyah renkli, en zehirli örümcek türünden biri
 3. Aslan şehir olarak bilinen ülke
 4. Çarpım, iki küme arası çarpım yöntemi
 5. Ürolojinin arapça kökenli diğer adı
 6. 1 cm3 değerindeki hacim ölçüsü birimi
 7. New yorkun gökdelenlerle bezeli ünlü adası
 8. Suya veya boğulmaya karşı duyulan aşırı korku