Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Avrupalılar'ın, Osmanlıları Ve Özellikle De Osmanlı İmparatorluğunu Belirtmek İçin Kullandıkları Terim için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Avrupalılar'ın, osmanlıları ve özellikle de osmanlı imparatorluğunu belirtmek için kullandıkları terim"

4 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Otoman
  1. Avrupalıların verdiği ad
  2. Bir tatu türü
  3. Sedir biçiminde kanepe
  4. Sedir şeklinde kanepe

benzer bulmaca

 1. Eskiden hindistan'da yabancıları belirtmek için kullanılan terim
 2. İç salgı bezlerinin bozukluğunu belirtmek için kullanılan genel terim
 3. Kanda virüs varlığını belirtmek için kullanılan terim
 4. Paranormal yeteneklerin tümünü belirtmek için kullanılan terim
 5. Birbirlerinden farklı diller konuşan, kendi ana dilleri ile anlaşmayı sağlayamayan birden fazla grubun kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları dilleri ifade etmek için dilbilimciler tarafından kullanılan bir terim
 6. Besinlere karşı tiksinme ve reddetmeyi belirtmek amacıyla kullanılan terim
 7. Fransızların az köpüklü şaraplar için kullandıkları terim
 8. Moğol imparatorluğunu kuran hükümdar
 9. Pers imparatorluğunu yıkan makedon komutan
 10. Roma imparatorluğunu istila eden göçebe kavim
 11. 13 yyın başında moğol imparatorluğunu kurdu
 12. Avrupa hun imparatorluğunu kuran kişi
 13. Roma imparatorluğunu bölen olay, göçü
 14. Truvalıların özellikle savaşta düşmanların oklarından ve hava şartlarından korunmak için kullandıkları kalın palto
 15. Karagöz ustalarının ”altın” karşılında kullandıkları terim
 16. Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon
 17. Bazı kimyasal eriyiklerin derişikliğini belirtmek için kullanılan deyim
 18. Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için , bu öğeleri bezemeli olarak işleme
 19. Bir soruna çözüm bulunduğunda hoşnutluk belirtmek için kullanılan söz
 20. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret

Son Bulmacalar

 1. Şubat ayının 29 gün olduğu senelerin genel adı
 2. Baş sallamakla kavuk
 3. Kırsal bölgedeki dar ve asfaltsız yol
 4. Kavga, dövüş
 5. Tenis sahası
 6. Deneyde kullanılan hayvan ya da insan
 7. 2012'nin dünya'nın sonu olacağına inanan uygarlık
 8. Bir olayın ya da durumun sonu, sonucu