Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve N A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Ameliyatlarda kullanılan kesme aleti için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Ameliyatlarda kullanılan kesme aleti"

3 Eylül 2019 Salı
CodyCross Alışveriş Merkezi Grup 506


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Alışveriş Merkezi Grup 506 Bulmaca 3

 1. Darmadağınık, son derece karışık, düzensiz
 2. 2007de iranın ajan diye tutukladığı hayvan
 3. Kalpte, sol kulakçık ve karıncık arasındaki kapak
 4. Eski dilde, dünyanın uydusu ay ile alakalı olan
 5. Halk ağzında, sadece tek kurşun kullanabilen tüfek
 6. İskorpitgillerden, yüzgeçleri dikenli kızıl balık
 7. Henri matissein öncülüğünü yaptığı resim akımı
 8. Chuck norris, bu sporda pek çok kez şampiyon oldu
 9. Kırkağaç kavunu ile meşhur il
 10. Önce benzin yakıp, sonra gaza geçen otogaz sistemi
 11. Şirketin veya devletin çıkardığı senet
 12. Sakaryaya özgü bu köfte yemeği, ekmek içerir
 13. Avrupa başkenti üsküpün ortasından geçen nehir
 14. Bir metin için, başka yazardan kullanılan içerik

diğer bulmacar

 1. Neşter
  1. Bistüri
 2. Neşter
  1. Ameliyat için kullanılan keskin bıçak
  2. Ameliyat bıçağı, bisturi
  3. Ameliyat bıçağı
 3. Neşter
  1. Cerrahların ameliyatlarda kullandığı küçük bıçak

benzer bulmaca

 1. Ameliyatlarda kullanılan kesici alet
 2. Ameliyatlarda kullanılan dikiş ipliği
 3. Ameliyatlarda dikiş için kullanılan bir iplik türü
 4. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü araç ve gereç
 5. Cerrahların ameliyatlarda kullandığı küçük bıçak
 6. Demirden yapılmış, hamur kesme aleti
 7. Genelde mimarların kullandığı kesme aleti
 8. İki tarafından tutulan, kavisli kesme aleti
 9. Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç
 10. Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafını boşaltma işlemi
 11. Bir kasın tümünü veya bir parçasını kesme ameliyatı
 12. Bir kimsenin sözünü kesme, konuşturmama
 13. Bir sinir kesme ameliyatından sonra sinir hücrelerinin uzantılarında görülen değişiklik
 14. Bir uzvu derince,kötü bir şekilde kesme
 15. Bir uzvu derince, kötü bir şekilde kesme
 16. Dikilecek kumaşı belli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı
 17. Eski yunan'da, kesme taştan iki duvar örüp, arasına harç ve daha ufak taş parçaları doldurarak ya¬pılan kalın taş duvar
 18. İlgiyi kesme
 19. İslam hukukunda, yaralama yada organ kesme suçları nedeniyle zarar görene v
 20. Kesme, kesip ayırma

Son Bulmacalar

 1. Fransaya özgü haşlanmış sebze yemeği pixar filmi
 2. Geminin ya da taşıdığı yükün uğradığı zarar
 3. Üç silahşorlara sonradan katılan genç
 4. Reklam ücreti rekor kıran, abddeki spor etkinliği
 5. Merdeka sarayının bulunduğu endonezya şehri
 6. Tolkienin yazdığı, ünlü bir çocuk romanı
 7. Yönetmen sözcüğünün fransızca kökenli eş anlamlısı
 8. Maden yeri bir tekirdağ ilçesi