Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve P A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Alaturka fasılda,giriş taksiminden sonra çalınan,dört haneli ve dört teslimli parça için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Alaturka fasılda,giriş taksiminden sonra çalınan,dört haneli ve dört teslimli parça"

3 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Peşrev
  1. Alaturka fasılda, giriş taksiminden sonra çalınan, dört haneli ve dört tesl
  2. Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katı
 2. Peşrev
  1. Yağlı güreşten önce yapılan hazırlık hareketi
  2. Güreşe başlarken pehlivanların ısınma gösterisi
  3. Yağlı güreşte pehlivanların hazırlık hareketleri
 3. Peşrev
  1. Taksimden sonra, şarkıdan önce çalınan parça

benzer bulmaca

 1. Alaturka fasılda, giriş taksiminden sonra çalınan, dört haneli ve dört tesl
 2. Tuzlu su ile hamur haline getirildikten sonra biraz da maya katarak yağda parça parça pişirdikten sonra üzerine şeker yada bal dökülerek yenen tatlı
 3. Taksimden sonra, şarkıdan önce çalınan parça
 4. Teoman ile özdeşleşen çift haneli sayı
 5. Haneli sayı milyar kere milyar
 6. Daha uzun bir parçaya giriş olarak çalınan ve asıl parçaya yol göstericilik
 7. Bir dizi tahta lamdan oluşan ve iki tokmakla çalınan vurmalı çalgı. değişik sayıda akortlu tahta yada metal çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan,iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı
 8. Kanuna benzeyen ve tokmaklarla çalınan telli bir çalgı. tellerine iki küçük tokmakla vurularak çalınan bir çalgı türü
 9. Doğu müziklerinde eserler arası çalınan parça
 10. Güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen, sözsüz çalınan parça
 11. Kısa süreli yavaş çalınan parça
 12. Müzikte çok çabuk bir tempo ile çalınan parça
 13. Şarkı, türkü, köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde, güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen, sözsüz çalınan parça
 14. Klasik türk müziğinde doğaçlama çalınan parça
 15. Alaturka müzik kurallarını inceleyen yapıt
 16. Alaturka müzikte bir bileşik makam
 17. Alaturka müzikte kullanılan bir tür zilsiz tef
 18. Alaturka müzikte bir usül
 19. Alaturka müzikte hızlı bir usul
 20. Alaturka müzikte rast ve bayati dizelerindne oluşan bileşik makam

Son Bulmacalar

 1. Haddini aşan, saygısız
 2. İtalyanın, yaklaşık 400 köprüye sahip olan şehri
 3. Hablülhilal de denen, meyvesi zehirli olan bitki
 4. Zonguldakta bulunan tarihi kale
 5. Postu için avlanan, gümüşi, kemirici bir hayvan
 6. Kabare tiyatrosu, 1967de kuruldu
 7. Etli yemek yanına eklenen sebze vb yiyecekler
 8. Atasözüne göre, bu hoşnutsuz kişinin balı acı olur