Bu bulmacanın çözümü 4 harftir ve Ş A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Açma ayırma için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Açma ayırma"

2 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Şerh
  1. Açıklayıcı dini resmi ya da kitap
  2. Açımlama, yorumlama
  3. Yorumlama

benzer bulmaca

 1. Aruz ölçüsünde bir dizeyi ölçünün parçalarına, kalıplarına göre ayırma
 2. Ayırma, ayırt etme
 3. Ayırma, parselleme, parselasyon
 4. Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. maden külçelerinin eritilip arındırılması
 5. Bir çözeltiyi yarı geçirgen bir zardan sürerek içindeki kristalleşmiş maddeleri ve koloitleri birbirinden ayırma yöntemi
 6. Bir şeyi zorla yerinden ayırma, çekip koparma
 7. Deniz suyunda organik materyali ayırmaya yarayan kimyasal ayırma aygıtı
 8. Diş dolgularında kullanılan gümüş ve kalay alaşımı ayırma işlemi
 9. Eti kemiğinden tamamen ayırma işlemi
 10. Fındık tanelerini koçanından ayırma
 11. Kesme, kesip ayırma
 12. Koyun ile kuzuyu ayırma işi
 13. Seçme, ayırma
 14. Tahılı aletler kullanarak başaktan ayırma işi
 15. Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek taneleri başaklardan ayırma
 16. Tahılı tepirle samandan ayırma işi
 17. Tarlayı sürmeden önce eşit parçalara ayırma
 18. Sesli harfleri baz alarak söylemi parçalara ayırma
 19. Sudaki hidrojen ve oksijeni ayırma işlemi
 20. Suyu bileşenlerine ayırma işlemi

Son Bulmacalar

 1. Dijital öykülerin yazıldığı sosyal ağ
 2. Canlının temel yapısal birimini çevreleyen membran
 3. Saç ya da bitki gibi şeylere rengini veren madde
 4. Korel, vatanım sensinde azizeyi oynamıştır
 5. Sıvı halden katı hale geçmek, buz tutmak
 6. Hazırda bulunan, var olan şey
 7. Sofralarda kullanılan tuz türü
 8. Araba, kamyon gibi araçları üreten sektör