Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve Z A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Açısal için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Açısal"

2 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Bir atomaltı parçacığın ya da çekirdeğin açısal momentumu
 2. Fizikte enerji, yük, açısal momentum yada başka fiziksel niteliklere ilişki
 3. Güneşin, yıldızların açısal yüksekliğini ölçmeye yarayan bir alet
 4. Topografyada, açısal üçgenlime işlemlerini yapabilmek için ağaç ya da payandalınmış sırık üzerine yerleştirilmiş mira
 5. Ufuk çizgisinin üzerindeki bir noktanın açısal yüksekliğini ölçmeye yarayan aygıt
 6. Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri
 7. Gökteki cismin açısal yüksekliğini ölçen alet

Son Bulmacalar

 1. Atlı ve zırhlı, ortaçağ süvarisi
 2. Kahve içilen, küçük, porselen bardak
 3. Avrupa hun imparatorluğunu kuran kişi
 4. İzmite özgü, tel tel ayrılabilen şekerleme
 5. Her türlü faturanın kesildiği, harici kuvvetler
 6. Canım ailem dizisiyle ünlenmişti, funda
 7. Deyiş, belli kalıplarla ifade etme
 8. Deh deh düldül sözlü türküde geçen meslek erbabı