Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve V A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Açık bir kitabın solda kalan sayfası, arka sayfa için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Açık bir kitabın solda kalan sayfası, arka sayfa"

2 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Verso
  1. Bir kitabın sol taraftaki sayfası

benzer bulmaca

 1. Bir açık kitabın süreli yayın ya da benzerlerinin sağ taraf sayfası
 2. Bir kitabın sol taraftaki sayfası
 3. Devam sayfası, arka sayfa
 4. Takvim günlerinin sayfa sayfa bulunduğu defter
 5. Döviz bürosu panolarında solda bulunan düşük değer
 6. Ne solda ne de ortada görev yapan savunma oyuncusu
 7. Göğüste, sağ ve solda 12şer tane olan ince kemik
 8. Sosyal medya platformlarında kişinin özel sayfası
 9. Gökyüzü rengindeki ünlü windows hata sayfası
 10. Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı
 11. Bir kitabın son bölümüne verilen ad
 12. Bir kitabın sayfalarını süsleyen antet, süslü harf gibi motif
 13. Bir kitabın her bir bölümü
 14. Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
 15. Jack __; yolda adlı kitabın yazarı
 16. El yazması kitabın sekiz sayfalık forması
 17. Hayvan masalları derlemesi “kelile ve dimne” adlı kitabın yazarı olduğuna i
 18. Kutsal kitabın ibranice metni aktarılırken, yüzyıllar boyunca uğradığı değişikliklere çözüm getirmek üzere kaleme alınmış açıklamaların bütünü
 19. Tiyatro tarihi içinde aynı adı taşıyan iki önemli kitabın adı
 20. Yazma kitaplarda, kitabın baş veya sonuna ya da boş yapraklarına, kitabı okuyanlar tarafından eklenen yararlı bilgiler

Son Bulmacalar

 1. Pek çok anlamına gelen, iki basamaklı sayı ifadesi
 2. Spider man ve venomun birlikte yendiği karakter
 3. Türk dil kurumundan ödül alan şarkıcımız
 4. Belin iki yanındaki boşaltım organlarına denir
 5. Kırk haramilerin düşmanı olan masal kahramanı
 6. Baskılık sözünün anagramı yassılaşmış olma durumu
 7. Erdem, penguen dergisinin kurucusu
 8. Para birimi olan frankın ilk defa basıldığı ülke