Bu bulmacanın çözümü 2 harftir ve C A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, AB ülkelerinde ve Türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon"

2 Temmuz 2019 Salı


CE
cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Ce
  1. Avrupa konseyi
  2. Seryum simgesi
  3. Seryum elementinin simgesi

benzer bulmaca

 1. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
 2. Bir meslek sendikasınca hazırlanan ve piyasaya sürülecek bir ürünün kaynağı ile üretim koşullarını belirtmek üzere konan etiket
 3. Bir ürünün ambalajı üzerine basılmış düşey çizgilerden oluşan ve ürünün niteliği,fiyatı,stok durumu gibi bilgileri içeren simge. çizgi kod. ticari mallara konulan ve elektronik olarak okunabilen,çubuklar biçimindeki simge
 4. Güvenli, güvenilir
 5. Uluslararası güvenli yönetim
 6. Güvenli, tehlikesi olmayan
 7. Uçaktan atlayanı güvenli bir şekilde yere indirir
 8. Uçaktan güvenli bir şekilde atlayabilen asker
 9. Verimli ve güvenli bir iş yaşamıyla uğraşan bilim
 10. Avrupalılar'ın, osmanlıları ve özellikle de osmanlı imparatorluğunu belirtmek için kullandıkları terim
 11. Bazı kimyasal eriyiklerin derişikliğini belirtmek için kullanılan deyim
 12. Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için , bu öğeleri bezemeli olarak işleme
 13. Bir soruna çözüm bulunduğunda hoşnutluk belirtmek için kullanılan söz
 14. Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret
 15. Eskiden hindistan'da yabancıları belirtmek için kullanılan terim
 16. Eskiden iyi kalite ipekleri belirtmek için kullanılan sözcük
 17. Geminin çektiği suyu belirtmek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konan işaretler
 18. Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz
 19. Hintlilerin bağlı oldukları tarikatı belirtmek için kül ya da renkli tozla
 20. Hintlilerin, bağlı oldukları tarikatı belirtmek için kül veya renkli tozla alınlarına çizdikleri işaretlere verilen ad

Son Bulmacalar

 1. Rizenin ikizdere ilçesindeki tarihi köprü
 2. Toni morrisonun filmi de çekilen ünlü romanı
 3. Asıl adı pachira olan, uğurlu sanılan bir bitki
 4. Sayı turuna çıkılan, amerikan kökenli spor
 5. Havalar sıcakken gidilen, geçici kalınan ev
 6. Hiç yoktan iyidir kazancına verilen ad, kısa
 7. Serkan keskinin üyesi olduğu müzik grubu
 8. Osmanlıdan önce istanbulu yöneten devlet