Bu bulmacanın çözümü 2 harftir ve C A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, AB ülkelerinde ve Türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon"

2 Temmuz 2019 Salı


CE
cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Ce
  1. Avrupa konseyi
  2. Seryum simgesi
  3. Seryum elementinin simgesi

benzer bulmaca

 1. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
 2. Sıcak olduğunu belirtmek için olan ingilizce uyarı
 3. Bir meslek sendikasınca hazırlanan ve piyasaya sürülecek bir ürünün kaynağı ile üretim koşullarını belirtmek üzere konan etiket
 4. Bir ürünün ambalajı üzerine basılmış düşey çizgilerden oluşan ve ürünün niteliği,fiyatı,stok durumu gibi bilgileri içeren simge. çizgi kod. ticari mallara konulan ve elektronik olarak okunabilen,çubuklar biçimindeki simge
 5. Türk bir ürünün yerli üretim olduğunu anlatır
 6. Güvenli, güvenilir
 7. Uluslararası güvenli yönetim
 8. Güvenli, tehlikesi olmayan
 9. Uçaktan atlayanı güvenli bir şekilde yere indirir
 10. Uçaktan güvenli bir şekilde atlayabilen asker
 11. Verimli ve güvenli bir iş yaşamıyla uğraşan bilim
 12. Avrupalılar'ın, osmanlıları ve özellikle de osmanlı imparatorluğunu belirtmek için kullandıkları terim
 13. Bazı kimyasal eriyiklerin derişikliğini belirtmek için kullanılan deyim
 14. Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için , bu öğeleri bezemeli olarak işleme
 15. Bir soruna çözüm bulunduğunda hoşnutluk belirtmek için kullanılan söz
 16. Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret
 17. Eskiden hindistan'da yabancıları belirtmek için kullanılan terim
 18. Eskiden iyi kalite ipekleri belirtmek için kullanılan sözcük
 19. Geminin çektiği suyu belirtmek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konan işaretler
 20. Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz

Son Bulmacalar

 1. Sise kıyasla görüşü daha az kısıtlayan doğa olayı
 2. Kimi zaman, ara sıra anlamındaki kelime
 3. Duvara karşı filminin kadın oyuncusu, sibel
 4. Kısaca güneş enerji santrali
 5. Stephanie , fırtınalı soygun'da jess rolündeydi
 6. Family , griffin ailesini anlatan tv animasyonu
 7. Bir çırpıda, çabucak
 8. Civic, jazz modelleri olan japon araba markası