Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve R A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, 15.yy.da doğan, klasik Japon şiiri nazım şekillerinden için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "15.yy.da doğan, klasik japon şiiri nazım şekillerinden"

2 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Renka
  1. 15.yy.da doğan, klasik japon şiiri nazım şekillerinden biri

benzer bulmaca

 1. 15.yy.da doğan, klasik japon şiiri nazım şekillerinden biri
 2. On dizeli tek kıtadan oluşan, klasik ispanyol şiiri nazım şekillerinden bir
 3. Klasik japon şiirinin nazım şekillerinden biri
 4. Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden
 5. Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri
 6. Japon klasik şiirinin en kısa nazım şekli
 7. Klasik japon şiirinin, 14yy.sonlarına doğru doğan en kısa nazımşekli
 8. Halk şiiri nazım şekli
 9. Fikret kızılok'un seslendirdiği nazım hikmet şiiri
 10. Bestelenmek için yazılmış nazım birimi dörtlük olan nazım şekli
 11. Aşık oyununda aşığın duruş şekillerinden birine verilen ad
 12. Eski arap edebiyatında bulunmayan, sonradan düzenlenmiş şiir şekillerinden biri
 13. Eski yunan dize şekillerinden bazısına verilen ad
 14. Atasözlerine dayanan didaktik çin-japon şiiri
 15. Çok kısa japon şiiri
 16. On yedi hecelik üç dizeden oluşan kısa japon şiiri
 17. Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren, otuz bir heceli bir japon şiiri
 18. Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren,otuz hecelik japon şiiri
 19. Klasik japon şiirnin hece ölçüsüyle yazılan bedizeli en eski ve önemlişiir
 20. Klasik japon şiirinde, altı dizeli ve otuzaltı heceli bir şiir formu

Son Bulmacalar

 1. Kalbi katı kişi
 2. Verilmiş bir yargıyı, yapılan anlaşmayı bozmak
 3. Kitapların başında bulunan içindekiler, dizin
 4. Küp şeklinde doğranmış et
 5. Avmlerde kendiliğinden hareket eden merdiven
 6. Siyah renkli, toz şeklinde, sık kullanılan baharat
 7. Tablo element isimlerinin sıralandığı tablo
 8. Cilde sürülen kapatıcı, fondöten